Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul(a) ______________________________________________________________, nascut (a) la (zz.ll.aa) ______________________ domiciliat(a) in (judet / localitate / str / nr / bl / ap) ___________________________________________________________________________________, identificat cu BI/CI seria ____ nr. ______________, telefon ___________________, avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii:

Subsemnatul, declar ca am citit cu atentie regulamentul concursului Maratonul inimii Buzias 2017 de pe pagina rotarybuzias.ro si sunt de acord cu acesta in totalitate.

Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile ce apar in practicarea alergarii mixte pe asfalt/pamant.

Sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi, în cazul implicării mele într-un incident/accident de orice natura survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul/accidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru acesta.

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:

  • datele de mai sus sunt exacte;
  • sunt apt din punct de vedere medical pentru alergare si sunt asigurat medical in caz de accident pentru acest concurs;
  • am pregatirea fizică si psihică  corespunzătoare pentru a participa la Maratonul inimii Buzias 2017;
  • cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care sunt implicat într-un accident/incident si/sau sufar un accident de orice natura, inainte, in timpul si/sau dupa concurs, pe traseu sau in zona de concurs.
  • înmânând Organizatorilor* acest formular printat, completat și semnat confirm primirea kitului de concurs.

*Prin Organizatori se intelege Asociatia Rotary Club Buzias.

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ,

DATA:                                                                                                                      SEMNATURA:

______________                                                                         _____________________________________________

Pentru completare descarca declaratia in format .doc

Descarca